ลูกพันธุ์ปลาสวาย

รายละเอียด

  • ขนาด 1.2 – 5 นิ้ว
  • ฤดูผสมพันธุ์ของปลาสวายอยู่ในช่วงเดือนเมษายน ถึง ตุลาคม ดังนั้นฟาร์มของเราจะมีปลาสวายจำหน่ายเฉพาะในช่วงตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายน ถึง ธันวาคม

ราคาลูกปลาสวาย

ขนาด (นิ้ว)น้ำหนักเฉลี่ย/ตัว (กรัม)ราคา (บาท/ตัว)
1.20.40 – 0.800.35
1.50.81 – 1.200.45
21.21 – 2.000.55
2.52.01 – 2.500.65
32.6 – 3.00.75
3.53.1 – 4.00.85
44.1 – 5.01.10
4.55.1 – 6.01.20
56.1 – 8.01.40

ประกาศราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

หมายเหตุ: มีจำหน่ายเฉพาะช่วงเดือนเมษายน – ธันวาคม