ลูกพันธุ์ปลากะพง

รายละเอียด

  • ขนาด 1 – 8 นิ้ว
  • ลูกปลากะพง ขนาด 1 นิ้ว ได้รับการฝึกให้กินอาหารเม็ดได้แล้ว สามารถเลี้ยงได้ง่าย เจริญเติบโตดี โดยเกษตรกรไม่ต้องลำบากในการหาซื้ออาหารสด

ราคาลูกปลากะพง

ขนาด (นิ้ว)น้ำหนักเฉลี่ย/ตัว (กรัม)ราคา (บาท/ตัว)
10.25 – 0.342
1.20.35 – 0.492.4
1.50.50 – 1.003
21.00 – 1.804
2.51.81 – 4.995
35.00 – 7.996
3.58.00 – 11.997
412.00 – 19.998
520.00 – 49.9910
650.00 – 59.9912
760.00 – 69.9914
870.0016

ประกาศราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564