ลูกปลานิลเพศผู้ล้วน

รายละเอียด

  • ขนาด 0.25 – 2 กรัม
  • ลูกปลานิลที่มีอัตราเพศผู้ >99%
  • ปลานิลเพศผู้ล้วนดีอย่างไร?
    • ขนาดสม่ำเสมอ ไม่เกิดการผสมพันธุ์และออกลูก
    • ปลานิลเพศผู้โตเร็วกว่าเพศเมียเกือบ 2 เท่า
    • ได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการในระยะเวลาอันสั้น

ราคาลูกปลานิลเพศผู้ล้วน

จำนวนที่ซื้อ (ตัว ) ราคาปลานิลเพศผู้ล้วน (บาท/ตัว)
ปลาจิ๋ว 0.25 กรัม ปลาเล็ก 0.5 กรัม ปลากลาง 1.0 กรัม ปลาใหญ่ 2.0 กรัม
ไม่จองล่วงหน้า 0.46 0.52 0.58 0.64
≤ 100,000 ตัว 0.45 0.51 0.57 0.63
1 – 5 แสนตัว ใน 6 เดือน 0.44 0.50 0.56 0.62
1 – 5 ล้านตัว ใน 1 ปี 0.43 0.49 0.55 0.61
5 – 10 ล้านตัว ใน 1 ปี 0.42 0.48 0.54 0.60
> 10 ล้านตัวใน 6 เดือน 0.41 0.47 0.53 0.59

ประกาศราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564