ลูกปลานิลเพศผู้ล้วน

รายละเอียด

  • ขนาด 0.25 – 2 กรัม
  • ลูกปลานิลที่มีอัตราเพศผู้ >99%
  • ปลานิลเพศผู้ล้วนดีอย่างไร?
    • ขนาดสม่ำเสมอ ไม่เกิดการผสมพันธุ์และออกลูก
    • ปลานิลเพศผู้โตเร็วกว่าเพศเมียเกือบ 2 เท่า
    • ได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการในระยะเวลาอันสั้น

ราคาลูกปลานิลเพศผู้ล้วน

จำนวนที่ซื้อ ราคาปลานิลเพศผู้ล้วน (บาท/ตัว)
ปลาจิ๋ว 0.25 กรัม ปลาเล็ก 0.5 กรัม ปลากลาง 1.0 กรัม ปลาใหญ่ 2.0 กรัม
ไม่ได้จองล่วงหน้า 0.49 0.56 0.63 0.70
 < 100,000 ตัว 0.48 0.55 0.62 0.69
100,000 – 500,000 ตัว / 6 เดือน
0.47 0.54 0.61 0.68
1 – 5 ล้านตัว / 1 ปี
0.46 0.53 0.60 0.67
5 – 10 ล้านตัว / 1 ปี
0.45 0.52 0.59 0.66
> 10 ล้านตัว / 1 ปี
0.44 0.51 0.58 0.65

เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 2565