บริการวิจัยและทดลอง

รายละเอียด บริษัทในเครือของน้ำใสฟาร์มรับทำวิจัยและทดลอง …

ลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

รายละเอียด ขนาด 0.25 – 2 กรัม ลูกปลานิลแดงที่มีอัตราเพศ …

ลูกปลานิลเพศผู้ล้วน

รายละเอียด ขนาด 0.25 – 2 กรัม ลูกปลานิลที่มีอัตราเพศผู้ …