ลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

รายละเอียด

  • ขนาด 0.25 – 2 กรัม
  • ลูกปลานิลแดงที่มีอัตราเพศผู้ >99%
  • ปลานิลแดงเพศผู้ล้วนดีอย่างไร?
    • ขนาดสม่ำเสมอ ไม่เกิดการผสมพันธุ์และออกลูก
    • ปลานิลแดงเพศผู้โตเร็วกว่าเพศเมียเกือบ 2 เท่า
    • ได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการในระยะเวลาอันสั้น

ราคาลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

จำนวนที่ซื้อ (ตัว) ราคาปลานิลแดงเพศผู้ล้วน (บาท/ตัว)
ปลาจิ๋ว 0.25 กรัม ปลาเล็ก 0.5 กรัม ปลากลาง 1.0 กรัม ปลาใหญ่ 2.0 กรัม
 ≤ 10,000 0.66 0.86 1.00 1.25
10,001 – 20,000 0.65 0.85 0.99 1.24
20,001 – 50,000 0.64 0.84 0.98 1.23
50,001 – 100,000 0.63 0.83 0.97 1.22
> 100,000 0.62 0.82 0.96 1.21
> 500,000 ใน 6 เดือน 0.61 0.81 0.95 1.20

ประกาศราคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564