ลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

รายละเอียด

  • ขนาด 0.25 – 2 กรัม
  • ลูกปลานิลแดงที่มีอัตราเพศผู้ >99%
  • ปลานิลแดงเพศผู้ล้วนดีอย่างไร?
    • ขนาดสม่ำเสมอ ไม่เกิดการผสมพันธุ์และออกลูก
    • ปลานิลแดงเพศผู้โตเร็วกว่าเพศเมียเกือบ 2 เท่า
    • ได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการในระยะเวลาอันสั้น

ราคาลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

จำนวนที่ซื้อ ราคาปลานิลแดงเพศผู้ล้วน (บาท/ตัว)
ปลาจิ๋ว 0.25 กรัม ปลาเล็ก 0.5 กรัม ปลากลาง 1.0 กรัม ปลาใหญ่ 2.0 กรัม
 < 100,000 ตัว 0.70 0.85 1.00 1.30
100,000 – 300,000 ตัว / 6 เดือน 0.69 0.84 0.99 1.29
300,000 – 600,000 ตัว / 6 เดือน 0.68 0.83 0.98 1.28
600,000 – 1,000,000 ตัว / 6 เดือน 0.67 0.82 0.97 1.27
> 1,000,000 ตัว / 6 เดือน 0.66 0.81 0.96 1.26

เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 2565