ลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

รายละเอียด

  • ขนาด 0.25 – 2 กรัม
  • ลูกปลานิลแดงที่มีอัตราเพศผู้ >99%
  • ปลานิลแดงเพศผู้ล้วนดีอย่างไร?
    • ขนาดสม่ำเสมอ ไม่เกิดการผสมพันธุ์และออกลูก
    • ปลานิลแดงเพศผู้โตเร็วกว่าเพศเมียเกือบ 2 เท่า
    • ได้ปลาตามขนาดที่ตลาดต้องการในระยะเวลาอันสั้น

ราคาลูกปลานิลแดงเพศผู้ล้วน

จำนวนที่ซื้อราคาปลานิลแดงเพศผู้ล้วน (บาท/ตัว)
ปลาจิ๋ว 0.25 กรัมปลาเล็ก 0.5 กรัมปลากลาง 1.0 กรัมปลาใหญ่ 2.0 กรัม
 < 100,000 ตัว0.750.951.251.75
100,000 – 300,000 ตัว / 6 เดือน0.740.941.241.74
300,000 – 600,000 ตัว / 6 เดือน0.730.931.231.73
600,000 – 1,000,000 ตัว / 6 เดือน0.720.921.221.72
> 1,000,000 ตัว / 6 เดือน0.710.911.211.71

เริ่ม วันที่ 1 มิถุนายน 2566