บริการวิจัยและทดลอง

รายละเอียด

บริษัทในเครือของน้ำใสฟาร์มรับทำวิจัยและทดลอง ไม่ว่าจะเป็นการทดลองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กับสัตว์น้ำในสภาพการเลี้ยงแบบจำลองและการเลี้ยงจริง เช่น อาหาร ยา สารเคมี วิตามิน และอาหารเสริมต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต และดัชนีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นพื้นที่ทดลองวิจัยให้กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วโลก